Werkwijze kinderen & jongeren

SAMENWERKINGSVERBAND VAN PSYCHOLOGEN-PSYCHOTHERAPEUTEN

SAMUEL MARKEY & STEFANIE GOOSSENS

VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Sitemap

Stefanie Goossens

Hoogstraat 42, 8560 Wevelgem

T. 056/411.340

M. 0473/55.16.37

E. stefaniegoossens@proximus.be

VOOR KINDEREN & JONGEREN

Aanbod

Werkwijze

Over ons

Contact

WERKWIJZE KINDEREN & JONGEREN

Aanmelden

U kunt bij ons terecht voor psychologische hulp- en dienstverlening. Dit kan zowel op eigen initiatief als op verwijzing van uw arts of andere hulpverlener. Aanmelden kan telefonisch, via het contactformulier op de website of per email.

 

Discretie en privacy

Voor sommige mensen is een bezoek aan de psycholoog een private gebeurtenis. Wij laten daarom voldoende tijd tussen twee opeenvolgende consultaties - op die manier hoeft u niet te wachten in een wachtruimte.

Bij al onze communicatie gaan we zorgvuldig om met privacy van de kinderen, jongeren en gezinnen die op gesprek komen. Uiteraard zijn we gebonden aan ons beroepsgeheim.

 

Samenwerking met artsen en andere hulpverleners

We hebben een goede samenwerkingsrelatie met verschillende huisartsen, psychiaters en diensten uit de regio. Indien u dit wenst houden wij hen op de hoogte over het verloop van de therapie en overleggen wij met hen.

Als de ontwikkeling van een kind/jongere in de knoop geraakt, hebben vaak niet alleen de ouders vragen. Ook crèche, school, CLB geeft soms aan ondersteuning te kunnen gebruiken.

 

Terugbetaling

Sommige ziekenfondsen geven een beperkte terugbetaling. Hiervoor informeert u zich best bij uw ziekenfonds. Wij zijn erkend door de verschillende ziekenfondsen.

Kennismaking met de ouders / jongere / adolescent

Er wordt altijd eerst een kennismakingsgesprek gepland met de ouders, behalve als het gaat om adolescenten (+18). Jongeren kunnen ervoor kiezen om aan dit kennismakingsgesprek met de ouders deel te nemen.

 

Er wordt tijdens dit gesprek uitgebreid tijd genomen om te luisteren naar uw bezorgdheden, verwachtingen, vragen en eventuele twijfels omtrent psychologische begeleiding voor uw zoon of dochter.

 

Kennismaking met het kind

Na dit gesprek volgen de contacten met het kind/de jongere. Soms kan een belevingsonderzoek /spelobservatie of afname vragenlijsten voorgesteld worden om het gedrag goed te begrijpen en in kaart te brengen. Indien er voldoende duidelijkheid (o.a.reeds diagnostiek) is kan er onmiddellijk therapie opgestart worden. Het is ook mogelijk dat we een doorverwijzing adviseren na de kennismakingsfase.

 

Opstart psychotherapie en begeleiding

Indien deze vorm van hulp geschikt is voor jullie vraag volgt de beslissing om verder op gesprek te komen of niet. In overleg bepalen we de doelen, frequentie en behandelopties afgestemd op jullie vraag en maken we afspraken over het verdere verloop. Regelmatig worden er momenten voorzien om de voortgang en evolutie te bespreken. Het therapeutisch proces verloopt volledig in samenspraak met jullie.