Werkwijze volwassenen

SAMENWERKINGSVERBAND VAN PSYCHOLOGEN-PSYCHOTHERAPEUTEN

SAMUEL MARKEY & STEFANIE GOOSSENS

VOOR VOLWASSENEN

Sitemap

Samuel Markey

Iepersestraat 126, 8500 Kortrijk

T. 056/353.352

M. 0486/17.90.98

E. samuelmarkey@skynet.be

VOOR VOLWASSENEN

Aanbod

Werkwijze

Over ons

Contact

VOOR KINDEREN & JONGEREN

Aanbod

Werkwijze

Over ons

Contact

WERKWIJZE VOLWASSENEN

Aanmelden

U kunt bij ons terecht voor psychologische hulp- en dienstverlening. Dit kan zowel op eigen initiatief als op verwijzing van uw arts. Aanmelden kan telefonisch, via het contactformulier op de website of per email.

 

Discretie en privacy

Voor sommige mensen is een bezoek aan de psycholoog een zeer private gebeurtenis. Wij laten daarom voldoende tijd tussen twee opeenvolgende consultaties - op die manier hoeft u niet te wachten in een wachtruimte en komt u niet in contact met andere cliënten.

 

Samenwerking met artsen en andere hulpverleners

Wij hebben een goede samenwerkingsrelatie met verschillende huisartsen, psychiaters en voorzieningen uit de regio. Indien u dit wenst houden wij hen op de hoogte over het verloop van de therapie en overleggen wij met hen - we doen dit enkel met uw expliciete toestemming.

Het aanmeldingsgesprek

Veel mensen vinden het moeilijk om over hun problemen te spreken tegen iemand die ze niet kennen. Wij zorgen ervoor dat u zich gemakkelijk en comfortabel kunt voelen tijdens de eerste kennismaking, en we nemen de tijd om met respect en zonder vooroordelen te luisteren naar de reden waarom u beroep wil doen op een psycholoog of psychotherapeut. Samen bespreken we ook uw vragen, verwachtingen, bezorgdheden en eventuele twijfels omtrent psychologische begeleiding of psychotherapie.

 

De verkennende gesprekken

Tijdens de verkennende gesprekken is het de bedoeling om goed zicht te krijgen op de moeilijkheden die u ondervindt. Hoe zijn de klachten begonnen? Waarmee hangen ze samen? Hoe beïnvloeden ze uw leven en dat van anderen? Had u eerder al last van deze of andere psychische klachten? ... Daarnaast worden tijdens deze gesprekken een aantal basisgegevens verzameld over uzelf, uw leven, relaties, etc. U bent uiteraard vrij om enkel de informatie te delen die u wenst en er is geen druk om dingen te bespreken die u niet wil - veel mensen voelen zich pas na enkele of meerdere gesprekken vertrouwd om open te spreken over bepaalde onderwerpen.

 

Tijdens deze fase worden een aantal gerichte vragen gesteld, maar af en toe worden ook korte stiltes gelaten en wordt gewacht tot u zelf verder spreekt. Op die manier willen wij u de tijd geven om te voelen en verwoorden wat er in u omgaat. Voor sommige mensen kan dit in het begin wat ongewoon of ongemakkelijk zijn, maar als therapeut zullen wij u hierin bijstaan en begeleiden.

 

Tenslotte wordt tijdens deze fase soms voorgesteld om één of meerdere vragenlijst(en) in te vullen - dit kan helpen om een beter zicht te krijgen op de problemen die u ervaart en om de ernst ervan in te schatten. De uitkomsten daarvan zullen steeds met u besproken worden.

 

Psychologische begeleiding en psychotherapie

Doorheen de eerste gesprekken zullen we samen met u bespreken wat verdere begeleiding of therapie kan inhouden, en aan welke doelstellingen er zal gewerkt worden. In overleg worden afspraken gemaakt over het verdere verloop. Er worden ook regelmatig evaluatiemomenten voorzien om de voortgang te bespreken. Het therapeutisch proces verloopt volledig in samenspraak met u.