Aanbod kinderen en jongeren

SAMENWERKINGSVERBAND VAN PSYCHOLOGEN-PSYCHOTHERAPEUTEN

SAMUEL MARKEY & STEFANIE GOOSSENS

VOOR KINDEREN EN JONGEREN

AANBOD KINDEREN EN JONGEREN

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich met stapjes en sprongen. Als hun ontwikkeling echt in de knoop raakt, tonen ze dat op verschillende manieren. Bij de ene komt dit tot uiting in een verstoord slaappatroon, bij de andere in moeilijkheden rond eten. Sommigen voelen zich overweldigd door angst, gepieker of een sombere stemming. Anderen tonen hun probleem door spullen te vernielen of door ander (zelf)destructief gedrag. Soms functioneren kinderen en jongeren niet goed meer op school of gaan ze thuis in conflict met hun ouders en/of broers of zussen. Nog anderen trekken zich terug uit het contact met leeftijdgenoten en worden plots weer erg afhankelijk en aanklampend ten aanzien van hun zorgfiguren.

(https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming/brochure-kindertherapie-201415)

 

 

We bieden hulp bij verschillende bezorgdheden en problemen:

 

Emotionele problemen:

Depressie, schuld, schaamte, verdriet, boosheid, eenzaamheid

Verwerking:

Verlies,, traumatische gebeurtenis, scheiding, rouw

Angst:

Faalangst, scheidingsangst

Gehechtheidsproblemen

Opvoedingsproblemen

Relationele moeilijkheden:

Pesten, onzekerheid, gebrek aan assertiviteit, plaats in een nieuw samengesteld gezin…

Identiteitsproblemen

Psychosomatische klachten

Gedragsproblemen

Woede, agressie, pesten, liegen…

Ontwikkelingsproblemen

Slaap-, eet-, hechtings-, zindelijkheidsproblemen

Automutilatie

Suïcidegedachten

 

Bij twijfel of u bij ons terecht kunt, neem gerust contact op, wij helpen u graag verder.

Psychologische consultaties

Gesprekken in functie van advies, informatie, probleemverkenning, kortdurende begeleiding.

 

Speltherapie

Kinderen tonen vaak belangrijke gevoelens en ervaringen in hun spel, woord en gedrag. Spel is een belangrijke taal van het kind; via spel kan een kind zich op een natuurlijke manier uiten, communiceren en experimenteren. In speltherapie wordt het kind ondersteund om uitdrukking te geven aan beladen gevoelens en gedachten, zodat we meer inzicht krijgen in de beleving van het kind.

 

Psychotherapie

Psychische problemen bij jongeren zijn vaak het gevolg van een combinatie van factoren - daarom wordt niet alleen gewerkt met de jongere zelf, maar ook met het gezin, de school, etc. In therapie wordt beroep gedaan op de krachten en talenten van jongeren om obstakels te overwinnen die de verdere persoonsontwikkeling bedreigen. Jongeren worden ondersteund om uitdrukking te geven aan moeilijk te verwoorden gevoelens en gedachten, of om bepaalde ervaringen te verwerken of te aanvaarden. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve en gespreksmethodieken..

 

Ouderbegeleiding

Ouders kunnen bij ons terecht voor advies, informatie, begeleiding, oudertherapie en ouder/kind-therapie. Afhankelijk van de vraag kan ouderbegeleiding in één of enkele gesprekken; soms is er ook een intensiever begeleidingsproces nodig. We helpen ouders om specifieke vaardigheden te ontwikkelen om met de bijzondere noden van hun kind om te gaan. Therapie bij kinderen of jongeren wordt meestal gecombineerd met een bepaalde vorm van ouderbegeleiding.

 

Psychologisch (test-)onderzoek

We proberen een zo breed en helder mogelijk beeld te krijgen van het kind/de jongere in zijn geheel, met zijn of haar sterktes en zwaktes. Hiertoe gebruiken we soms vragenlijsten, spelobservatie of stellen we een belevingsonderzoek voor.

 

Sitemap

Stefanie Goossens

Hoogstraat 42, 8560 Wevelgem

T. 056/411.340

M. 0473/55.16.37

E. stefaniegoossens@proximus.be

VOOR KINDEREN & JONGEREN

Aanbod

Werkwijze

Over ons

Contact